Lottens exempel

Jag arbetar med alternativ 3 och utifrån Helenas uppgift.

Jag vill göra en illustrativ bild där jag har olika vinklar som egentligen ”går inte ihop”; ovanifrån, framifrån, fish-eye, 2D (som träsnitt) och 3D. Min begränsning var att inte ha en ljusbord eller skrivare och har därför skissat i papper.

Skriv gärna i Teams vilken uppgifts alternativ du arbetade med, hur du tänkte och vad din begränsning var.