ord (svenska)

En kollektion av fem objekt.

UK-Union-Flag

 

Tanken och språket omformar varandra, lika i struktur men olika i karaktär.Genom att använda sig av två olika material men att behandla dem på samma sätt och genom att smida dem, skapas ett formspråk med samma grammatiska struktur – som med tanken och språket.

Material försilvrad koppar och plast.