Roots (svenska)

En kollektion av tre objekt som undersöker hur våra rötter påverkar vilka vi blir.

UK-Union-Flag

Roots

Var vi kommer ifrån och på vilket sätt dessa förutsättningar–våra rötter–påverkar hur vi blir. Om man i silversmedstraditionen ska driva upp den perfekta skålen börjar man alltid på samma sätt–med en rund metallplåt.  Vad händer om man ändrar på denna regel?  Om man ger metallen andra förutsättningar från första början?

I arbetet Roots är varje objekt symboliskt för individen.  Varje en börjar med olika förutsättningar och är uppdrivna till former som man skulle aldrig kunnat förutse.