Uppgift 1

”Down the Rabbit Hole”; En Process

Idag ska vi arbeta med vad jag kallar för ”Down the Rabbit Hole”. Denna process använder jag ibland när jag fastnar, vill prova på något nytt eller både och.

Idag börjar vi med det tvådimensionella.  Med att teckna, måla eller ”doodla” ska vi undersöka temat ”Kroppen och Smärta”.

Ni kommer INTE att visa upp era tvådimensionella arbeten till hela gruppen.  Denna övning är framförallt till för att prova på nya tecknings- målningstekniker och spana kring temat–utan att prestera!

 

Kom igång!

  1. Gå till The University of Youtube
  2. Skriv in ett valfritt ord i sökmotorn som har med teckning eller målning att göra.  (Tänk på ord på engelska också eftersom det finns oerhört många kanaler på engelska.)
  3. Klicka dig fram till någon teknik som verkar intressant och börja sedan teckna/måla.
  4. När du känner att du behärskar tekniken, utför den med själva temat i bakhuvudet.
  5. Repetera 3 eller 4.

(Såklart kan du ta möjligheten att prova på en teknik som du själv känner till eller från en bok.)

Du kommer att ha en hög teckningar/målningar som vi kommer att arbeta med imorgon, tisdag.