Uppgift 2

Från Två- till Tredimensionell; Överföring och Utveckling av Teknik

Idag kommer vi att använda era teckningar/målningar som kunskapsbank.

Parsamtal

Överföring och Utveckling