Parsamtal

Sitt med någon och diskutera utifrån dina teckningar/målningar.

Ta upp följande frågor i samtalet.

  • Vilken teknik(er) valde du att prova på? Varför fastnade du för just denna teknik?
  • Hur har du experimenterat med tekniken?
  • Hur har du kopplat det till KROPPEN och SMÄRTA?
  • Och ge positivt feedback till din partner!Det du tycker är intressant, annorlunda, osv