without:within (svenska)

Gallery

är en kollektion av sex smyckesobjekt som undersöker de känslor som är kopplade till sjukdom, bland annat ångest

UK-Union-Flag

 

without:within

är en kollektion av sex smyckesobjekt som undersöker de känslor som är kopplade till sjukdom, bland annat ångest. Grundat i min egen sjukdom har både form och funktion hos varje objekt sin betydelse. De organiska formerna attraherar samtidigt som de stöter bort. Halsbanden sitter tajt runt halsen för att framkalla obehag och i vissa fall även strypa bäraren.

Varje objekt är unik och har tagit upp till 300 timmar att skapa eftersom allt är pärlat för hand. Alla halsband (utan en) har en pärlad inre del som inte syns. Tiden som det har tagit har i sig varit viktigt. Det har varit tid för mig själv att bearbeta mina egna känslor och förlika mig med det jag har gått igenom. Dessutom ville jag göra den upplevelse vacker som har varit personligt traumatiskt.